Kursverksamhet


Tisdagar kl 16:00- 17:15
Nivå: 60 plus
Plats: Kulturama
Lärare: Maria Isefält och Ninnie Andersson
Anmälan: http://www.kulturama.se/Kurser/Dans/jazz-stepp/Jazz-60-Nyborjare-Plus-Oppen-klass/

Tisdagar kl.17.30-19.00 
Nivå: Fortsättning plus
Plats: Kulturama
Lärare: Maria Isefält och Ninnie Andersson
Anmälan: http://www.kulturama.se/Kurser/Dans/jazz-stepp/Jazz-Simonsontekin-FM-Maria-Isefalt/

Utbildningar med Simonson

Musikalartist- 2år heltid
Plats: Kulturama
Lärare: Petronella Linden
Hemsida: http://www.kulturama.se/Utbildningar/Vara-utbildningar/Musikalutbildningar/Musikalartist-heltid/

Estetiska programmet inriktning dans
Plats: Södra Latins Gymnasium
Lärare: Ninnie Andersson
Hemsida: http://sodralatinsgymnasium.stockholm.se/estetiska-programmet

Estetiska programmet inriktning dans
Plats: Kulturama Gymnasium
Lärare: Madeleine Cederlöf Ritzen och Ninnie Andersson
Hemsida: http://www.kulturama.se/Gymnasium/Estetiska-programmet/Profiler/Dansgymnasium/