Föreningen Simonson Society of Sweden är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Föreningens syfte är att främja, bevara och utveckla den amerikanska pedagogen och koreografen Lynn Simonsons tankar och idéer om dans. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Grundarna av föreningen är Simonsonlärarna Maria Isefält, Petronella Lindén och Ninnie Andersson.